Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

Personeelsdag voor meerdere scholen


Feestelijke personeelsdag met een kijkje bij elkaar in de keuken

Een bezoekje aan een collega van een andere school biedt vaak nieuwe inzichten en ideeën. Iedere leerkracht bezit kwaliteiten en vaardigheden die een plek krijgen in het dagelijkse werk. Daarnaast ontwikkelen veel leerkrachten hun eigen didactische hulpmiddelen. Op deze dag krijgen leerkrachten en eventueel onderwijs ondersteunendpersoneel de kans dit met collega’s van andere scholen uit te wisselen. Daarnaast geeft de directeur van iedere school een beeld van de bijzondere kanten van zijn school.

We organiseren deze personeelsdag voor scholen onder een bestuur, voor scholen in een wijk of voor scholen die op een andere manier een samenwerking hebben. Door onze opzet en de aankleding krijgt deze dag een feestelijk karakter. We zorgen er voor dat een groot evenement als dit tot in de puntjes verzorgd en perfect georganiseerd is.

Gedurende een dagdeel gaan de deelnemers een blik werpen in de keuken van hun collega’s op andere scholen. Daarnaast presenteren zij ook hun eigen school en werkplek. Na een gezamenlijke lunch organiseren we een afsluiting die naar wens luchtig of inhoudelijk van aard kan zijn. Elke school krijgt feedback van de gasten en van de eigen teamleden naar aanleiding van de bezoeken op deze dag.

We spreken de dag goed door met de opdrachtgever en passen hem aan aan de wensen van de organisatie. We zorgen voor een goede organisatie en besteden veel aandacht aan adequate informatie voor alle betrokkenen.

Mijn eerste contact met Octo was bij het organiseren van een studiedag voor 15 scholen met meer dan 200 leerkrachten en oop in het kader van “De dag van de leraar”. De opzet was om gedurende een dagdeel een kijkje in elkaars keuken te nemen. Hierbij hebben zij de totale organisatie van dit dagdeel op zich genomen. Dit naar volle tevredenheid van zowel de deelnemers als de voor de organisatie verantwoordelijke personen.; Ron Oudenaarden, directeur Jenaplanschool Kruidenhoek

Heel inspirerende dag, leerzaam en het was erg leuk om andere collega’s te ontmoeten en gezamenlijk een doel voor die morgen te hebben. Werkervaringen uitwisselen was echt winst! De ontvangst op de bezoekscholen was bijzonder gastvrij! Ik heb ervan genoten. De sfeer was de hele dag positief en goed!(Reacties deelnemers)

Deze dag stimuleert om ‘out of the box’ te denken. (Reactie Marc Lammers, oud-bondscoach dames hockey)