Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
Telefoon: 023 7370 485
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

Hergo van Ginkel
E-mail: hergo@octogroep.nl
Telefoon: 06 3854 8449

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven

Het beste uit je les halen met nieuwe inzichten en toepassingen


Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. De leerkracht combineert het didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch klimaat en de keuzes in het lesprogramma tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is.

In deze training gaat het om het doelgericht inzetten van de opbouw van een les, het benutten van de juiste werkvormen en integreren van nieuwe inzichten. ‘De kunst van het lesgeven’ betekent dat de leerkracht weet hoe je goed les geeft, wanneer je bepaalde technieken gebruikt en waarom je dit doet.

Het resultaat is dat de leerkracht concrete lesdoelen beter en sneller bij alle leerlingen behaalt.


Reacties van deelnemers op ‘De kunst van het lesgeven’

  • Duidelijke, positieve, enthousiaste houding.
  • Sprankelende presentaties.
  • Fijne afwisseling van luisteren en doen.
  • Het geleerde is heel relevant, we hebben het nodig.
  • Praktisch; fijne taal en duidelijke, goede tips; nuttig en zinvol!!
  • Tijdens de training veel aandacht voor de kleutergroepen en ideeën daarbij.
  • Leuke ‘meesters’ met veel kennis van het lesgeven en verbeteren.
  • Jullie weten een gezellige goede open leersfeer te creëren, goed afwisselend werken.
  • Heel veel geleerd, echt een toevoeging op je vaardigheden. Alle theorie was relevant, geen onnodige onderwerpen.
  • Beeldcoaching voegt veel toe.


Registerafbeelding De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven 2015 met activiteitnummer 1k18NCPg79 is gevalideerd door de registercommissie. Deze is met 36 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. De deelnemers kunnen de gevolgde modules opnemen in hun register.Inhoud van de training


Deel 1 (halve dag): start van de les

bepaal je lesdoel – activeren van voorkennis – coöperatieve werkvormen
De leerkracht bepaalt een concreet lesdoel, activeert de leerlingen en zorgt dat alle kinderen weten wat ze gaan leren. Hiermee wordt voorkomen dat sommige leerlingen telkens het lesdoel niet halen en gedemotiveerd raken. De leerkrachten maken kennis met veel coöperatieve werkvormen waarmee ze hun leerlingen direct actief bij de les betrekken. Daarnaast bespreken we hoe de leerkracht om kan gaan met niveauverschillen zodat er geen leerlingen buiten de boot vallen.

Deel 2 (halve dag): instructiefase

instructie: concept en vaardigheid – controleren van begrip
Tijdens de instructiefase maakt de leerkracht eerst het onderwerp van de les betekenisvoller. Wat is het precies wat we leren en waar heb je het voor nodig? Het helpt de leerlingen om de aangeleerde vaardigheid in verschillende situaties te kunnen toepassen. De leerkracht zorgt voor een heldere uitleg in stappen. We bieden je technieken aan om al tijdens de les te controleren of de leerlingen de leerstof beheersen.

Lesbezoeken (2 ochtenden)

De leerkrachten bereiden (met hulp van een collega) een les voor waarin ze de aangeboden stappen en technieken oefenen. De trainer bezoekt samen met iemand van de school (bijvoorbeeld de interne begeleider of een directielid) de les en bespreekt deze met de leerkracht na.

Deel 3 (halve dag): einde van de les

begeleid oefenen – korte lesafsluiting – resultatenmatrix – verlengde instructie
We leren in dit deel hoe de leerkracht de leerlingen na de instructie zodanig kan helpen dat zij zonder hulp en zonder fouten aan het werk kunnen. Dat wordt vooral bereikt door samen met de leerlingen te oefenen. Voor sommigen is verlengde instructie en effectief hulpmiddel. Met hulp van de resultaten van de methodegebonden toets en het leerlingvolgsysteem krijgt de leerkracht nog beter zicht hoe het beste te kunnen differentiëren.

Deel 4 (hele dag): verdieping en toepassing

oefenstrategieën uit de geheugenpsychologie – breinkennis – Lesson Study - afsluiting
In dit laatste deel bieden we oefenstrategieën uit de geheugenpsychologie aan om te gebruiken in de lessen. Daarnaast ervaart iedere leerkracht met hulp van breinkennis hoe kinderen leren. Tijdens Lesson Study bereiden de leerkrachten uiteindelijk een complete les voor met alle ingrediënten uit ‘De kunst van het lesgeven’.