Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

De kunst van het lesgeven

Een goede start

Zomertraining om een goede start van het nieuwe schooljaar te maken


Het belang van een goede start

De zomertraining ‘Een goede start’ biedt je als leerkracht inzichten en toepassingen om in de eerste weken van het schooljaar een goede structuur neer te zetten. De interactie tussen jou en je leerlingen in deze periode is zeer bepalend voor de sfeer in de groep voor het gehele schooljaar.

Wanneer het je lukt om effectief de fasen van groepsvorming te doorlopen zullen, behalve de sfeer, ook de prestaties van de leerlingen verbeteren.

Inhoud van de training

Tijdens de training van een dagdeel in de zomervakantie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • fasen van groepsvorming: jouw rol en het effectief inzetten van werkvormen;
  • toepassingen om een constructief contact met ouders op te bouwen;
  • praktische tips om de interactie met leerlingen te versterken en leerlinggedrag te verbeteren;
  • inzet van coöperatieve werkvormen.

Aan het eind van de training heb je een persoonlijk actieplan gemaakt met daarin concrete voornemens. Hiermee ben je in staat een goede structuur voor de eerste twee maanden in je klas neer te zetten als fundament voor een effectief schooljaar.

Dit jaar bieden we de mogelijkheid voor individuele leerkrachten om een beeldcoachtraject te volgen ter ondersteuning van die goede start van het nieuwe schooljaar. Het traject bestaat uit een intake, drie opnames en de bespreking hiervan met de leerkracht en een evaluatie met de leerkracht en de directeur. Het doel is om hiermee de leerkracht sterker te maken in de aansturing van een positieve groepsontwikkeling.

Registerafbeelding De kunst van het lesgeven

Een goede start met activiteitnummer dbYhjWNarY is gevalideerd door de registercommissie. Deze is met 3 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. Je kunt de gevolgde module opnemen in het lerarenregister.  • ‘Positieve presentatie’
  • ‘Meteen inzetbare en bruikbare tips’
  • ‘Een heel goed begin van een nieuw schooljaar!’
  • ‘Motiverend!!!’
  • ‘Afwisselend in activiteiten. Weinig nonsens. Lekker tempo.’