Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

Octo biedt een professionele aanpak, met plezier en gevoel voor onderwijs


Coachen en begeleiden van directeuren en managementteams

De trainers en coaches van Octo coachen en begeleiden directeuren en managementteams van scholen. Deze begeleiding kan gericht zijn op specifieke verbeterpunten of vraagstukken. In veel gevallen gaat het ook om persoonlijke ontwikkeling zowel bij startende als ervaren directeuren. Bij managementteams richten we ons meestal op een effectieve samenwerking tussen de leden van het managementteam.

Bij het coachen of begeleiden van directeuren of managementteams zijn onze uitgangspunten:

  • aansluiten bij de vraag van de opdrachtgever en de gecoachte;
  • het eigenaarschap ligt bij de gecoachte;
  • de gesprekken zijn doelgericht;
  • waar gewenst leveren we een concrete bijdrage in het bedenken van praktische oplossingen.

Studiedagen voor management- en schoolteams

Voor management- en schoolteams organiseren we studiedagen gericht op de ontwikkeling van de school. Van belang voor ons zijn de volgende kenmerken:

  • we zorgen voor een persoonlijk, goed contact tussen trainers en deelnemers;
  • we werken doelgericht, aansluitend bij de wens van de organisatie;
  • we werken met plezier door te spelen met de inhoud en de vorm van de dag;
  • we zorgen voor voldoende ruimte voor de inbreng van de deelnemers;
  • de werkvormen die we hanteren doen een beroep op een grote inbreng en betrokkenheid van iedere deelnemer;
  • we zijn flexibel, door in te spelen op wat er ter plaatse gebeurt;