Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

Wim Oosterhoff Eric Teunisse

Eric Teunisse


Eric Teunisse was in zijn werkzame leven in het onderwijs verbonden aan het Montessorionderwijs. Na groepsleerkracht en adjunct-directeur was hij lange tijd directeur van een succesvolle school in Rotterdam.

Maria Montessori had als lijfspreuk: ‘Leer mij het zelf te doen’. En hoewel dit uitgangspunt bedoeld was voor de begeleiding van leerlingen, sluit hij naadloos aan bij de begeleidingsvisie van Octo. Als trainer bij Octo begeleidt hij directeuren, ontwikkelt hij studiedagen op maat en geeft hij teamtrainingen. In zijn visie wordt er in het onderwijs veel te weinig gebruik gemaakt van de kwaliteiten die er onder teamleden zijn. Zijn passie ligt dan ook in het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van onderwijsprogramma’s waarin het teamproces een belangrijke rol speelt. In zijn werkwijze is veel ruimte voor creatieve en verrassende werkvormen en maakt hij veel gebruik van multimedia toepassingen.

Naast zijn werkzaamheden voor Octo is hij een van de oprichters en coaches van Move a-Head. Dit is een succesvolle lesmodule voor leerlingen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Op www.move-a-head.nl is een uitgebreide beschrijving van deze module te lezen.

Als hoofdtrainer en coach bij een voetbalvereniging speelt sport een belangrijke rol in zijn leven. Ook in die rol is hij constant bezig de kwaliteiten van de individuele spelers boven tafel te krijgen en hier vervolgens een team van te maken dat een gezamenlijk doel voor ogen heeft. Net als bij Octo geldt ook in de sport dat een goede samenwerking tussen de individuele spelers meer oplevert dan de som der delen.

Eric is opgeleid door de School voor Coaching en is als onderwijstrainer geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

eric@octogroep.nl
Telefoon: 0651 176 276