Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

Wim Oosterhoff Eric Teunisse

Wim Oosterhoff


Wim Oosterhoff heeft vele jaren met enthousiasme deel uitgemaakt van de directie van een grote basisschool met drie vestigingen, eerst als adjunct-directeur en daarna als directeur. Deze ervaring gebruikt hij in het adviseren en coachen van leidinggevenden in het basisonderwijs en het organiseren van studiedagen voor schoolteams.

In zijn werk gaat hij ervan uit dat vrijwel iedereen in het onderwijs bereid is een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van de school. Een voorwaarde is dat dit zo georganiseerd is dat iedereen de ruimte krijgt om zijn kwaliteiten en ervaringen op een goede manier in te zetten.

Het coachen van leidinggevenden betreft zowel startende als ervaren directeuren. Daarnaast traint hij leden van het middenmanagement. De gecoachten ervaren hem als betrouwbaar, integer, analytisch en gestructureerd in zijn aanpak. Door zijn jarenlange directeurervaring kent Wim de context van het primair onderwijs. Daardoor is hij in staat leidinggevenden te coachen op hun competenties en op het ontwikkelen en uitvoeren van het schoolbeleid.

Als trainer organiseert Wim studiedagen voor management- en schoolteams. De deelnemers van deze bijeenkomsten zijn enthousiast over de rust waarmee hij deze trainingen leidt en de grote ruimte voor inbreng van iedere deelnemer. Zijn werkvormen zorgen voor een grote betrokkenheid en een doelgerichte opbrengst.

Wim is opgeleid bij een door de ‘Stichting Coach!’ erkende opleiding en is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253