Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

Begeleiding directeuren en managementteams


Naast het werken met schoolteams, begeleiden we directeuren en managementteams. Voor leidinggevenden is het wenselijk om af en toe afstand te nemen van de dagelijkse werkzaamheden. Coaching kan hier een uitgelezen kans bieden. De Octo-coaches hebben door hun ervaring als schoolleider veel kennis van de praktijk. Zij kunnen goed luisteren, afstand nemen, prikkelende vragen stellen en samenvatten. Door deze werkwijze worden directies op een prettige manier gedwongen te reflecteren op hun gedrag en hun keuzes.

De begeleiding kan zich richten op:

  • begeleiding van startende en ervaren directeuren en managementteams
  • trainen van de samenwerking binnen managementteams
  • verbeteren van specifieke competenties
  • advisering in verbetertrajecten
  • coachen op specifieke vragen

Uitstekende professionele coaches en begeleiders, die in tegenstelling tot veel grote bureaus echt weten wat de onderwijspraktijk inhoudt. Fred van Oijen, directeur de Cirkel, Amstelveen

Scherpe coaching op maat. Naar een hoger level brengend op een persoonlijke wijze. Henny Wilbrink, directeur De Burght, Amsterdam