Contact


Octo
Boekenrodestraat 10
2012 LE Haarlem
E-mail: octo@octogroep.nl
KvK Amsterdam: 3432 3792

Wim Oosterhoff
E-mail: wim@octogroep.nl
Telefoon: 06 1620 6253

Eric Teunisse
E-mail: eric@octogroep.nl
Telefoon: 06 5117 6276

De kunst van het lesgeven

Het gouden team

Sterke samenwerking binnen het team en met ouders


Samenwerking binnen het team

Om effectief samen te werken is het van belang zicht te hebben op je eigen communicatiestijl en de bijbehorende kwaliteiten en valkuilen. De teamleden leren in deze training hoe zij met dit inzicht kunnen aansluiten bij collega’s met een andere communicatiestijl. Dit doen zij met hulp van interactieve oefeningen en een trainingsacteur om uiteindelijk op een professionele wijze feedback te kunnen geven en ontvangen.

Vanuit de theorie van Stephen Covey krijgen de deelnemers zicht op de invloed die zij hebben op de onderlinge samenwerking. Niet naar anderen wijzen, maar zelf het initiatief nemen. Met dit als uitgangspunt neemt het team de interne communicatie van de school onder de loep en maakt concrete verbeterplannen.

De deelnemers leren communicatievaardigheden die zij kunnen inzetten bij collegiale consultaties.

Samenwerken met ouders

In verschillende oefeningen leren de deelnemers vaardigheden om een oudergesprek goed voor te bereiden en te leiden. Daarnaast leren zij in hun communicatie op een professionele wijze aan te sluiten bij verschillende typen ouders. Een trainingsacteur helpt hen hierbij.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

  • vaardigheden in het geven en ontvangen van feedback
  • de zeven eigenschappen van effectief handelen van Stephen Covey
  • communicatiestijlen: kwaliteiten, valkuilen en wendbaarheid
  • planmatige versterking van de interne communicatie
  • leerkrachtvaardigheden in kaart
  • collegiale consultatie
  • oudergesprekken

De training bestaat uit vijf modules van ieder een dagdeel, met uitzondering van module 5 die anderhalf dagdeel beslaat. Afhankelijk van de voorkeur van de school kunnen we deze modules in verschillende vormen aanbieden.

Registerafbeelding De kunst van het lesgeven

Deze training is gevalideerd door de registercommissie. De deelnemers kunnen de gevolgde modules opnemen in hun register.